Blodcancerförbundet


 

Välkommen till Blodsjukas föreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen!
Föreningens ändamål
Främja och tillvarata de blodsjukas intressen beträffande behandling, vård etc.
Främja de blodsjukas rehabilitering och sociala trygghet.
Sprida upplysning om de blodsjukas problem.
Skapa kontakt och gemenskap bland de blodsjuka.

Du kan stödja Blodsjukas Förenings verksamhet genom att bli medlem i föreningen eller genom gåva. Även Du som inte har någon blodsjukdom får gärna bli medlem. Medlemsavgiften per år är:
För patient eller stödjande medlem 100:- per person
För familjemedlem 50:- per person
Medlemsavgiften eller gåvan kan Du sätta in p?postgirokonto 35 25 20 - 1

Bakgrund
De Blodsjukas Förening inom Sydöstra Sjukvårdsregionen bildades i februari 1987. Föreningens verksamhet omfattar samtliga blodsjukdomar förutom barn med leukemi och blödarsjuka. (Dessa har egna föreningar.)

Föreningen fick vid starten 35 st medlemmar från Riksförbundet för Blodsjuka och hade sitt första interimsmöte p?Med.avd.9, US, Linköping. Deltagarantalet var
11 st och en styrelse bildades. Idag uppgår medlemsantalet till omkring 440 vilket gör att Sydöstras förening är en av de större föreningarna.

Föreningsarbetet är helt idéellt. De som idag arbetar i styrelsen har eller har haft någon form av blodsjukdom eller p?annat sätt fått kontakt med Blodsjukas Förening.

 

 

 

 

Blodcancerförbundet